تاریخ انتشار : جمعه 19 آبان 1402 - 9:37
48 بازدید
کد خبر : 1503

صندوق توسعه ملی وارد حوزه اکتشاف، تولید و فروش نفت می‌شود

صندوق توسعه ملی وارد حوزه اکتشاف، تولید و فروش نفت می‌شود

هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در دو نوبت صبح و عصر به ریاست آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد که در این نشست طرح سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در میادین مشترک و جدید نفتی و گازی مورد تایید قرار گرفت.   به گزارش راوی‌نفت، به

هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در دو نوبت صبح و عصر به ریاست آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد که در این نشست طرح سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در میادین مشترک و جدید نفتی و گازی مورد تایید قرار گرفت.
 

به گزارش راوی‌نفت، به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه صبح هیات عالی نظارت به منظور بررسی مغایرت یا تطبیق مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم با سیاست های کلی نظام، تشکیل شد.

ذوالقدر، دبیرهیات عالی نظارت دستور جلسه را ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم دانست و گفت: بررسی کلیات و ماده ۲ برنامه مصوب مجلس درخصوص برنامه هفتم در جلسه قبل انجام گرفت و امروز بررسی ماده ۳ را در دستور کار داریم.

محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع گزارش بررسی کمیسیون مشترک بررسی برنامه هفتم را ارایه کرد و گفت: بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم به تامین منابع مالی تولید اختصاص دارد که کمیسیون مشترک آن را در برخی موارد مغایر سیاست های کلی دانست.

بر اساس این گزارش،  کمیسیون مشترک مجمع در بررسی های نظارتی بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس را از حیث فقدان جدول و برنامه مشخص تامین منابع مالی و نیز قابل سنجش نبودن برخی مفاد آن، مغایر جزء یک بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود.

در این بند از مصوبه مجلس تامین منابع مالی تولید بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده و این وزارت خانه را مکلف کرده تا هر ساله نسبت به تهیه برنامه تامین مالی با همکاری سایر دستگاه های اقتصادی کشور اقدام نماید.

سپس منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به برنامه های دولت برای تامین منابع مالی تولید و منابع پنج گانه شناخته شده اشاره کرد و آن را از مستندات برنامه هفتم دانست و سپس به ارایه توضیحاتی در خصوص مصوبه مجلس و مغایر نبودن این بند با سیاست های کلی پرداخت و پس از آن اعضای هیات عالی نظارت، دیدگاه های موافق و مخالف خود را بیان کردند. هیات عالی نظارت بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم را از حیث فقدان برنامه مشخص تامین منابع مالی مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری ندانستند.

پس از آن، جلسه وارد شور برای بررسی بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم شد. در بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس آمده است: «به دولت اجازه داده می شود به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت بدون واگذاری مالکیت، حاکمیت و بدون بنگاهداری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف توسعه، استخراج، تولید فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید  …»

کمیسیون مشترک مجمع بند ب ماده ۳ را از حیث مخالفت با اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی و ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مغایر بند ۱۰ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه دانسته بود. همچنین از حیث شفافیت، ثبات و نگاه بلند مدت قوانین که در سیاست های کلی نظام قانونگذاری تاکید شده، مغایر بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناخته بود.

این کمیسیون همچنین بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس را از آنجایی که سبب گسترش تشکیلات صندوق توسعه ملی، تبدیل آن به سازمان اجرایی و نیز واگذاری سهام آن در حوزه نفت و گاز به بخش خصوصی و تعاونی می شود، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته بود.

در این جلسه غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در میادین مشترک نفت و گاز کشور با همسایگان و نیز ضرورت ارایه راهکاری برای وصول طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق از دولت، توضیحاتی در خصوص این بند از مصوبه مجلس ارایه کرد. سپس اعضای هیات عالی نظارت، دیدگاه های موافق و مخالف خود را درباره نظر کمیسیون مشترک مجمع ارایه کردند.

هیات عالی نظارت، بند ب ماده ۳ برنامه هفتم مصوب مجلس را مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری و نیز سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندانست.

در این جلسه همچنین آیت الله آملی لاریجانی، رئیس هیات عالی نظارت از تلاش و زحمات علی آقامحمدی برای راه اندازی و مدیریت کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قدردانی و تشکر کرد.

وی افزود: دکتر آقامحمدی در طول این سالها با امکانات کم و محدود نسبت به آماده سازی منابع مورد نیاز برای بررسی و کارشناسی و تهیه گزارش های نظارتی، خدمات خوبی را ارایه کرد و رویه مناسبی را بنیان گذاشت.

وی ابراز امیدواری کرد: آقای دکتر مرتضی نبوی که مسولیت دفتر هیات عالی نظارت را پدیرفته اند، بتوانند این رویه را ادامه دهد.

دولت برنامه اجرای  سیاست های کلی توسعه دریا محور را ارایه کند

هیات عالی نظارت همچنین در ادامه بررسی مغایرت و یا عدم تطبیق برنامه هفتم با سیاست های کلی نظام، با تشکیل جلسه فوق العاده در نوبت عصر به بررسی بند پ ماده ۵ این مصوبه مجلس پرداخت.

آیت الله آملی لاریجانی، رییس هیات عالی نظارت در ابتدای جلسه با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری گفت: در ذیل دستور مقام معظم رهبری، مجلس و دولت و قوه قضاییه موظف شده اند تا برنامه جامع تحقق این سیاست ها از جمله تدوین لوایح و تصویب قوانین لازم را انجام دهند و برنامه خود برای اجرای این سیاست ها را در مهلت حداکثر ۶ ماهه تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنند. هیات عالی نظارت نیز باید پیگیری کافی و نیز نظارت لازم در این خصوص را داشته باشد تا این سیاست ها روی زمین نماند.

محسن رضایی نیز پیشنهاد کرد: شایسته است بخشی از احکام برنامه هفتم به اجرای سیاست های کلی توسعه دریا محور تخصیص یابد.

سپس مرتضی نبوی، رییس دفتر هیات عالی نظارت دستور جلسه را بررسی بند پ ماده ۵ اعلام کرد.

هیات عالی نظارت در ادامه جلسه خود  به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق بند «پ» ماده ۵ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم پرداخت. این بند از مصوبه مجلس اشعار می دارد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید:

استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش غیر خصوصی صندوق های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری ها ممنوع و باطل است.

در صورتی که ایرادات وارد شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتناب ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.

واگذاری اموال و دارایی های دولت به نهادهای عمومی پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.»

کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بند پ ماده ۵ مصوبه مجلس را از حیث ابهام و شفاف نبودن عبارت «بخش غیرخصوصی صندوق های بازنشستگی» مندرج در جزء یک این بند، را مغایر بند ۹ سیاست های نظام قانونگذاری دانسته بود. همچنین عبارت «جریمه های لازم متناسب با ارزش بنگاه» در جزء دوم این بند را دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های نظام قانونگذاری تشخیص داده بود. این کمیسیون جزء ۳ بند پ ماده ۵ برنامه هفتم را مخدوش کننده سازو کار واگذاری ذکر شده در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و از این حیث آن را مغایر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده بود.

منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح ابهام مربوط به «بخش غیرخصوصی صندوق های بازنشستگی و نظایر آن»، گفت: ارزیابی ها درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که اجرای این سیاست ها دقیق نبوده است و بنابراین واگذاری اموال دولت به صندوق ها و شبه دولتی ها بعنوان رد دیون یک روش کارآمد نیست و باعث بنگاه داری آنها می شود. «بخش غیرخصوصی» در لایحه دولت نبوده است و مجلس آن را اضافه کرده است، لذا دولت موافق حذف آن می باشد تا این ابهام برطرف شود. متاسفانه در گذشته زمینه قانونی شرکت دار کردن صندوق ها ایجاد شده بود ولی با اجرای برنامه هفتم باید صندوق‌ها را از بنگاه داری خارج و به طرف سهامداری در بورس حرکت کنند. بنابراین در برنامه هفتم باید از بنگاه داری صندوق ها  ممانعت شود.

هیات عالی نظارت پس از اظهار نظر برخی اعضا، جزء یک بند «پ» ماده ۵ مصوبه مجلس را از حیث ابهام و شفاف نبودن، مغایر بند ۹ سیسات های کلی نظام قانونگذاری دانست.

هیات عالی نظارت این بند از ماده ۵ برنامه هفتم را از حیث مغایرت با بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی مورد بررسی قرار داد ولی در نهایت این مغایرت رای نیاورد.

هیات عالی نظارت همچنین جزء دوم بند پ ماده ۵ که در آن تصریح شده «جریمه های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران» را دارای ابهام دانست و از این حیث آن را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.

هیات عالی نظارت همچنین این بند از مصوبه مجلس را  هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ اینکه امکان تفسیر های گوناگون  از آن وجود دارد،  دارای ابهام دانست و آنرا مغایر سیاست های کلی شناخت.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.