در کنار این به خطر افتادن جان کارکنان مستقر در منطقه عملیاتی و ضرر و زیان‌های مالی از دیگر آسیب‌هایی فوران چاه‌های نفتی است. از این رو آموزش نیروهای متخصص در امر مواجهه با فوران چاه نفت بسیار مهم است زیرا در شرایط عملیاتی هیچ جای خطایی وجود ندارد و کوچک‌ترین اشتباه در تشخیص و تصمیم‌ گیری موجب فوران چاه نفت خواهد شد.

دستگاه شبیه‌ساز کنترل فوران از مهم‌ترین ابزار برای آموزش نیروی انسانی متخصص و نیروهای عملیات حفاری و شبیه‌سازی شرایط بروز حادثه است و کار کردن با چنین شبیه‌سازی برای همه نیروهای دخیل در حفاری ضروری است. از این رو بومی‌سازی این محصول برای کشورهای نفت‌خیزی مانند ایران بسیار استراتژیک و مهم به‌شمار می‌رود.

متخصصان مرکز طراحی شبیه‌ساز شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) موفق به طراحی و تولید دستگاه شبیه ساز کنترل فوران حفاری کشور در مدت کمتر از ۱۰ ماه و با قیمتی معادل یک ششم نمونه خارجی این محصول راهبردی شده‌اند.

فرآیند بومی‌سازی این دستگاه شامل شناخت شبیه‌‌ساز حفاری و نیازمندی‌های آن، طراحی نرم‌افزار شبیه‌ساز حفاری، ساخت نرم‌‌افزار، ارتقای سخت‌افزار سیستم موجود و ایجاد ارتباط با نرم‌‌افزار و ساخت سخت‌افزار شبیه‌ساز قابل حمل است.

از مزایای استفاده از شبیه‌ساز فوران حفاری پیشگیری از خطرات و حوادث عملیاتی و در نتیجه پیشگیری از خسارت احتمالی به محیط‌زیست، نظم عملیات و افزایش ایمنی خواهد بود. به همین‌ دلیل به نظر می‌رسد تولید بومی چنین دستگاهی در کشور علاوه بر جلوگیری از خروج ارز می‌تواند نقش مؤثری در آموزش نیروی انسانی و پیشگیری از خطرات احتمالی در فرآیند حفاری باشد.